DJW - Logo

Algemene vergadering


De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste bestuursorgaan van onze club en is bevoegd voor:

 • De wijziging van de statuten
 • De benoeming en bekrachtiging of afzetting van de leden van de Raad van Bestuur (RvB)
 • Het al dan niet goedkeuren van de begroting en de rekeningen
 • Het al of niet verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur
 • De vrijwillige ontbinding van de vereniging
 • De uitsluiting van leden
 • Alle beslissingen die de bevoegdheid van de Raad van Bestuur overstijgen

Alle volwassen clubleden worden uitgenodigd op de AV, die ieder jaar gehouden wordt eind maart.

De agenda van de AV wordt opgesteld door de RvB. Echter, alle leden kunnen zaken agenderen, voor zover hun voorstel schriftelijk bezorgd wordt aan de RvB, uiterlijk drie dagen voor de AV en ondertekend door tenminste vijftien leden.

Een typische agenda ziet er als volgt uit:

 • Aantekening aanwezigen en nazicht van de volmachten
 • Openingswoord van de voorzitter
 • Activiteitenverslag van het voorbije werkjaar
  • Infrastructuur en uitbating
  • Interclub
  • Tornooi
  • Tennisschool en jeugdwerking
  • Public relations
  • Ledenadministratie
  • Financieel verslag en goedkeuring van de jaarrekening
 • Ontheffing van de bestuurders voor de rekeningen van het voorbije jaar
 • Voorstel begroting komend werkjaar
 • (Her)verkiezing bestuurders
 • Vragenronde
 • Sluiting van de vergadering
 • Drankje

Op de AV worden alle beslissingen geldig genomen bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Wanneer het belang van de club dit eist kan de RvB een Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) samengeroepen.

Ook wanneer één vijfde van het aantal leden zulks schriftelijk aanvragen zal de RvB een BAV houden.

Inschrijvingen zomer 2021


Schrijf je nu in voor het zomerseizoen 2021.

Zoals vorig jaar gebeurt dit enkel en alleen via de site van Tennis Vlaanderen.

Surf naar het clubdashboard van TC De Jonge Wingerd op de site van Tennis Vlaanderen via deze link: http://www.tennisvlaanderen.be/clubdashboard?clubId=2465.

Onderaan de tab "Tarieven" klik je op de knop "Lid worden" en kan je je inschrijven.

Na je inschrijving krijg je van ons een mail voor de betaling van je lidgeld. Als de storting binnen de acht dagen gebeurt, ben je ingeschreven. Het rekeningnummer van de club bleef ongewijzigd: BE81 7341 3226 1024.

Je kan ook eerst dit demo-filmpje bekijken voor meer info.

Interclub 2021


Wens je deel te nemen aan de interclub competities voor jeugd of volwassenen in 2021, stuur dan vóór 31 januari 2021 een mailtje naar interclub@jongewingerd.be.

Sponsors


 

AGENDA · ACTIVITEITEN


Geen geplande activiteiten op de agenda.

In de kijker


Luc Debroux

Regelmatig zetten we één van onze leden ‘In de kijker’ voor een gesprek over De Jonge Wingerd, het tennis en alles wat hem of haar nog lief is. Deze keer is het de beurt aan de stoerste motard van de club: Luc Debroux. 

Jeugdvriendelijke Tennisclub


TC De Jonge Wingerd kreeg ook voor het nieuwe seizoen de eer om zichzelf een 'jeugdvriendelijke tennisclub' te mogen noemen.

De VTV geeft dit label aan clubs die zich extra inspannen voor hun jeugdige leden.


 

Social Media